JEREN

OBLASŤ VÝSKYTU - ČÍNA

V roku 1957 napadol údajný jeren domorodé dievča v oblasti Kiu-lin pri pasení kráv. Neďaleko pracujúci muž z dediny sa ponáhľal dievčine na pomoc a tvora zabili. Bol asi pol metra vysoký a skrz jeho malú výšku ho považovali za mladého jerena. Domorodci údajného jerena zjedli a miestny učiteľ stačil zachrániť aspoň jeho končatiny. Ich vedecký výskum vykonal sám profesor Čuo Kuo-sing a prišiel k záveru, že končatiny patria novému, vede doposiaľ neznámemu druhu obrovského makaka. V roku 1985 sa nakoniec podarilo tohto stále tajomného tvora odchytiť živého a zoologicky preskúmať.

 

Pre kryptozoológov však odchytenie spomínaného makaka veľkého nie je riešenie existencie jerena, pretože tento   exemplár absolútne neodpovedá pozorovaným tvorom. A to veľkosťou, stavbou tela atď. Otázka existencie divocha - jerena tak zostáva i naďalej nezodpovedaná.

 

V čínskom meste Wan-sien sídli inštitút pre výskum divošského obyvateľstva. V jeho depozitári sa nachádzajú chumáče chlpov, pár useknutých rúk, odliatky stôp, pohár exkremetov spolu s tisícmi dokumentmi o existencii neznámych človeku podobných tvoroch na území Číny a Tibetu. Dôkazy sa zdajú byť veľmi dôveryhodné.

 

V roku 1989 sa profesor zo štátnej univerzity v Ohiu Frank Poirier a redaktor časopisu Cryptozoology Richard Greenwell vydali na prvú západnú expedíciu za čínskym jerenom. Na konci ich veľmi zaujímavého výskumu priamo v teréne prehlásil profesor Poirier, ktorý bol na začiatku výskumu skôr skeptik, že na 50 % čínsky divoch skutočne existuje.

 

V súčasnej dobe čínsky vedci vykonávajú výskum oblasti Wu-si a hlavne pohoria pre zoológov vyslovene zasľúbené Šen-nung-tia. V tomto pohorí boli pri starších výpravách nájdené pletené hniezda z konárov, ktoré musel ohýbať tvor disponujúci obrovskou fyzickou silou a kondíciou. V okolí hniezd sa našlo mnoho stôp a chlpov, ktoré boli na univerzite v meste Fu-tan analyzované. Výsledok rozboru znel, že obsahujú oveľa vyšší obsah železa a zinku ako u všetkých známych primátov. Podľa názoru čínskych vedcov je možnosť objavu čínskeho divocha vecou  blízkej doby. Veľkým problémom výskumu je fakt výskytu tvora v mimoriadne ťažkom teréne kužeľovitých hôr, kde zalesnené svahy majú sklon až 70 stupňov a vegetácia silne bráni postupu napred.

 

Pokiaľ ide o stretnutie s obrovským tvorom s výškou od dvoch do troch a pol metra, sú svedectvá domorodého obyvateľstva až prekvapivo jednotné. Úplne štandardný prípad pozorovania bol zaznamenaný v máji roku 1976 kedy šesť lesných robotníkov pozorovalo zo vzdialenosti dvoch metrov tvora vyššieho ako človek, porasteného ryšavou srsťou, ktorý mal veľké guľaté brucho. Stáli od zvieraťa niekoľko metrov a pozorovali ho cez dvadsať minút. Rovnako zafarbených je aj väčšina chlpov v inštitútu mesta Wan-sien.

 

Ďalší svedkovia, ktorí vyhľadávajú profesora uvádzajú, že pri zaháňaní oviec si všimli, že asi o dvadsať metrov ďalej sedí veľký ryšavý človek. Vstal a vzpriamene po dvoch ich pomaly nasledoval zatiaľ čo oni utekali domov. Opäť popis charakteristických rysov odpovedal popisu lesných robotníkov z Wun-chanu v provincii Chu-pei.

 

Mnoho vedcov sa zaoberá otázkou prežitia orangutana na ázijskej pevnine, ale k ich sklamaniu uvádzam, že niektorý svedkovia poznajú orangutana k kina alebo televízie a sú si absolútne istí, že to pozorovaný tvor nie je. Pri sledovaní výskumu čínskych vedcov stále nedokážem pochopiť prečo dávajú dohromady sledovania oblasti Šen-nung-tia, Chu-pei, Wu-chan s výskumom na mongolsko-čínskych hraniciach. Podľa sledovaných hlásení a správ sa výrazne jedná o dva absolútne rozdielne tvory. Rovnako podivný názor mám z článku ruských zdrojov. Tiež nedokážu pochopiť pochopiť paní Dr. Shackleyovou z univerzity v Leicesteru, ktorá niekoľkokrát navštívila Mongolsko a odľahlé časti Číny a tvrdí, že divoch patrí k prežitej skupine neandertálcov. Upozorňujem paní profesorku, že štádium duševného rozvoja človeka neandertálskeho obsiahlo napríklad pochovávanie mŕtvych, používanie jednoduchých nástrojov, využívanie ohňa a podľa kapacity mozgu zrejme bol schopný komunikácie. Pochybujem, že by sa vrátil na strom a plietol hniezda ako primáti. Paní profesorka nemôže zlučovať tvora zvaného Almas, Barnu či Kaptar, ktorý by mohli byť už zmieneným potomkov neandertálskeho človeka s možným postavením podstatne nižšej príbuznosti človeku.

 

Žijú ešte naši príbuzní z praveku?
Svetoznámy horolezec Rainhold Messner sa po dlhoročnom pátrarní v Himalájach rozhodol rázne rozseknúť otázku, či existuje snežný muž Yetti. Vo svojej knihe pomerne seriózne dokazuje, že snežný muž je z hľadiska zoológov medveď a z hľadiska etnografa jednou z pevne zakorenených bájí obyvateľov najvyššieho pohoria sveta. Lenže Yetti nie je na svete sám, aj keď je jednoznačne najpopulárnejší. Má celú radu "bratrancov" rozšírených po celom svete. Svedectvá o stretnutiach s divokými ľudmi pochádzajú z Kanady, USA i Austrálie; podobné tvory poznajú aj obyvatelia Kaukazu, Mongolska a Číny. A práve pri Číne sa zastavíme. Prečo? Pretože tam pravdepodobne žije náš najbližší príbuzný...

 

Tajomný jeren
Oblasť Šen-nung-tia leží v nadmorskej výške 3000 metrov na ploche 3200 štvorcových kilometrov a je mimoriadne riedko osídlená. Vyskytujú sa tiež zvieracie relikty ako panda veľká alebo čínsky "biely medveď" (prvýkrát ulovený v roku 1963). Medzi domorodcami sa bežne hovorí o tzv. Jerenovi, obrom lesnom mužovi. Podľa popisu sa jedná o tvora vysokého dva až tri metre, porasteného ryšavou srsťou. Miestni svedkovia dokážu veľmi jasne rozoznať medveďa od divokého muža. Sú známe nie len prípady pozorovaní, ale aj napadnutí človeka jerenom. A nie sú to udalosti len z dnešnej či nedávnej doby, kedy by sme mohli niektorých svedkov podozrievať z vymýšľania (aby sa stali slávnymi či bohatými). O tomto záhadnom tvorovi existuje celá rada historických zápisov, pričom najstarší pochádza z rokov 475-221 pred naším letopočtom.

 

Tieto správy hovoria o častých útokoch na ľudí, hydinu a psy. Zdá sa, že v posledných desaťročiach stretnutí ubudlo, ale i napriek tomu je ich toľko, že je nutné brať svedectvá domorodcov vážne. Naviac sú k dispozícií aj materiálne dôkazy. Ide hlavne o sádrové odliatky stôp, získaných niekoľkými bádateľmi nezávisle na sebe. Najväčší z nich dosahuje dĺžky chodila 48 centimetrov, pri priemernej dĺžke kroku 2,68 metra. Sú podobné ľudským a výrazne sa líšia od stôp ktoréhokoľvek známeho primáta. No čo, možno si poviete, však Yettiho stopy sú tiež známe a nakoniec boli prakticky všetky spochybnené. Ale k dispozícií sú aj ďalšie hmotné dôkazy: vzorky jerenových ryšavých chlpov, pochádzajú z niekoľkých rôznych zdrojov (relikvie po predkoch, chlpy zachytené na kôre stromov, o ktoré sa jeren škrabal, chlpy, ktoré uviazli v rukách napadnutého človeka a pod.).

 

Analýzy (bolo ich niekoľko, opäť nezávislých) hovoria, že sa jedná o vlas veľmi podobný ľudskému, pričom nepochádza ani z človeka, ani z akéhokoľvek známeho primáta. Sú známe aj veľké z konárov spletené hniezda, ktoré sú pripisované jerenovi podľa stôp, ktoré boli v ich blízkosti nájdené. Ako čerešnička na torte vypadal objav z roku 1980, kedy boli u jedného miestneho učiteľa nájdené dokonca mumifikované končatiny jerena, ktorý bol ulovený v roku 1957. Keď sa tieto pozostatky dostali do rúk odborníkov, nastalo pre milovníkov záhad sklamanie: Jednalo sa o končatiny neznámeho obrieho makaka. Ten bol nedlho po tom, v roku 1985, skutočne chytený a dopravený do zoologickej záhrady. Že by týmto bola otázka existencie čínskeho divokého muža definitívne vyriešená? Zďaleka nie!

 

Náš najbližší príbuzný vo svete zvierat
Ulovený makak je totiž menší, než tvrdia pozorovatelia o jerenovi (iba jeden a pol metra), farba srsti je iná (skôr hnedá ako ryšavá), chlpy vykazujú inú charakteristiku než skúmaná jerenova srsť a naviac: makak je bylinožravec, ktorý by asi ťažko žral hydinu a psy dedinčanov. Samozrejme to oživilo debaty o jerenovi a jeho zoologickom zaradení. Časť kryptozoológov sa domnieva, že by sa mohlo jednať o prežívajúceho tzv. gigantopiteka, ktorý v oblasti výskytu dnešného jerena žil ešte pred cca 200 000 rokmi. Jednalo sa o všežravca, akúsi bočnú líniu vo vývoji človeka.Výška (2,5 - 3 metre) súhlasia, k farbe srsti sa samozrejme paleontológovia nemôžu vyjadriť, ale za to môžu doložiť, že panda veľká a ďalšie miestne cicavčie relikty rovnako dlhé obdobie evidentne prežili v zdraví. Pokiaľ by gigantopitekus doposiaľ existoval, jednalo by sa o bezkonkurenčne najbližšieho žijúceho príbuzného druhu Homo sapiens sapiens.

 

A práve tu dochádza k ďalším zaujímavým svedectvám, ktorých je k dispozícií hneď niekoľko. Príliš sa o nich nehovori, pretože sa zdajú príliš fantastické. Nič menej do našej mozaiky zapadajú pomerne dobre. Vo všetkých prípadoch sa jedná o prípady znásilnenia mladých dedinčaniek samcom jerena, z ktorého sa v niektorých prípadoch narodili deti. Niektoré neboli životaschopné, ale niektoré sa mali (aspoň pár rokov) vcelku dobre. Boli porastené srsťou, veľmi odolné voči chladu a s veľmi nízkou inteligenciou. Autentičnosť týchto výpovedí je však veľmi ťažko dokázateľná. Skeptici hovoria o genetickej vade, ale prečo by si dedinčanky vymýšľali niečo, čo by prakticky zlikvidovalo všetku ich prestíž v očiach ostatných obyvateľov dediny? Existuje aj ďalší dôvod, ukazujúci zdanlivo proti pravdivosti týchto správ. Jeren by musel byť z genetického hľadiska takmer totožný s človekom, aby sa z takéhoto spojenia mohol narodiť živý potomok. Lenže ako sme si už povedali, pokiaľ by sa jednalo o gigantopiteka, nie je táto možnosť vylúčená...

 

Je to len otázka času...
Či už sa v prípade jerena jedná o gigantopiteka alebo iného primáta, zhoduje sa väčšina kryptozoológov na tom, že ulovenie jerena je v podstate len otázkou času. Tento záhadný tvor žije v oblasti, ktorá je čínskou vládou veľmi prísne chránená, pretože sa v nej vyskytuje mnoho zoologických unikátov, takže povolenie k prieskumu dostane len málokto a málokedy. Avšak dôkazný materiál sa hromadí. Keby sa jednalo o páchateľa trestného činu, bolo by na neho na základe rovnakých dôkazov vydané pátranie bez akýkoľvek pochybností. Je čas, aby sa ľudia pomaly pripravili na to, že majú v ďalekej Číne obrieho chlpatého bratranca menom Jeren.

Diskusná téma: Jeren

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Albertzek | 31.05.2018

The prostate related is an essential section of a male's the reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate is located just before the rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for the patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is among the most common prostate-related condition in men younger than 55 years of age. Infections of the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of types of prostate infection. It is brought on by bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition associated with a particular defect in the gland as well as the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be due to trauma to the urinary tract or by infections via other regions with the body. A patient may experience testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal in the prostate defect accompanied by the employment antibiotics and NSAIDs to take care of the soreness.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not even to determine the causes of these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other think that intensive exercise and lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable meals are important. These are some with the actions to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for our health and wellbeing and this will also maintain your urinary track clean.

2. Some studies claim that a few ejaculations per week will assist to prevent prostate cancer.

3. Eat steak in moderation. It has been shown that consuming over four meals of beef per week will raise the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most crucial measure to take to be sure a wholesome prostate is always to opt for regular prostate health screening. If you are forty years and above, you should opt for prostate examination one or more times per year.

Pridať nový príspevok


www.paranormalworld.webnode.sk