___ K R Y P T O Z O O L Ó G I A ___

K R Y P T O Z O O L Ó G I A (z latinského crypto - skrytý) býva často označovaná ako odbor zoológie skúmajúci živočíchy, o ktorých neexistujú nezvratné dôkazy, ale ich existenciu naznačujú správy domorodcov, pozorovania cestovateľov, historické záznamy, legendy a pod. Samotní zoológovia však kryptozoológiu v prevažnej väčšine ako vedu neuznávajú. Niektorí skeptici ju dokonca označujú priamo za pseudovedu.

 

Za zakladateľa kryptozoológie je považovaný francúzsky zoológ Bernard Heuvelmans, Bernard Heuvelmansktorého kniha Na stope ignorovaných zvierat (1955) upozornila svetovú verejnosť na mnohé záhady zoologického sveta. V roku 1982 bola založená organizácia International Society of Cryptozoology, miestopredsedou bol zvolený Roy P. Mackal. Táto organizácia vydávala 4x ročne publikácie, v ktorých sa snažila zmapovať záhadné tvory tejto planéty. V roku 1998 ale z finančných dôvodov ukončila činnosť.                                                                                                                     Bernard Heuvelmans

                                                                                                  


www.paranormalworld.webnode.sk