P R I M Á T Y

Na starých čínskych nádobách vedcov prekvapila neobvyklá postava divokého človeka a vďaka týmto cenným predmetom z dávnych dôb sa dozvedáme fakt, že existencia tvorov človeku podobných nie je vec našim predkom neznáma a aj v ich dobách dochádzalo k vzácnym prípadom stretnutí. Niektoré pramene starých spisov popisujú aj miesta kde divoký človek v uvedenej dobe žil a často sú z týchto oblastí hlásené jeho pozorovania dodnes.


Človek by mal urobiť všetko, aby dokázal zaistiť životný priestor a podmienky prežitiu zrejme nášmu najbližšiemu žijúcemu príbuznému. Za súčasného právneho stavu by ale nález mohol viesť k divokému honu za senzáciou, ktorý by zrejme skončil až jeho definitívnym vyhubením. Tohto stavu si je vedomý i pán Messner a preto jeho prehlásenie, že ide len o medveďa, môže byť motivované i touto skutočnosťou.


Napodiv prehlásenie pána Messnera však veľmi zaujímavo korešponduje s oznámením nemeckých expedícií brázdiacich tibetské veľhory v snahe zbierať pre Hitlera poklady ľudstva. Vedúci projektu prehlásil, že behom výprav sa niekoľkokrát stretli s tvormi, ktoré boli neskôr identifikované ako veľké medvede. Záznamy týchto nemeckých expedícií by bolo treba podrobnejšie preskúmať. Ich úlohou nebolo zistiť skutočnosť o fenoméne snežného muža, ale zaistenie kultovných predmetov a rozbor starých kníh. Pre nás je ale dôležitá prítomnosť kvalifikovaných vedcov na týchto výpravách, teda veľmi seriózny zdroj informácií.

 

ANGLICKY PÍSANÝ ZOZNAM "DIVOKÝCH ĽUDÍ"

ARGENTINA:    Ucamar

BORNEO:    Batutut, Orang-Pendek, Sedapa

BRAZIL:    Alux, Isnashi, Mapinguary

CANADA:    Sasquatch, Old Yellow Top, Lizard Man, Thetis Lake Monster, Pitt Lake Monster, Nuk-luk, Nakani

CENTRAL AFRICA:    Amajungi, Niaka-Ambuguza

CHINA:    Da-mao-ren, Dzestarnacks, Fei-fei, Hsing-hsing, Sangui, Yeren, Xiao

COLUMBIA:    Duendi, Shiru

EAST AFRICA:    Agogue

FINLAND:    Forrest Monster, Tree Eater, Wudewasa, Se'ir

GUATEMALA:    Sisemite

HAITI:    Cigouve

KENYA:    Kakundaka'ri, Kikomba, Muhalu, Ngoloko

MALAYSIA:    Orang-Dalam

MEXICO:    Tse'nahaha, Pu'wihi, Nu'numic

NEPAL:    Abominable Snowman, Bekk-bok, Kra-dhan, Meh-teh, Metoh- kangmi, Nyalmo, Pyar-Them,

               Teh-lma, Yeti

NIKARAGUA:    Xipe

PERU:    Tarma

RUSSIA:    Alma, Almas, Almasty, Albasty, Abnuaaya, Abnuaaya, Bekk-Bok, Biabin-Guli, Chuchunaa, 

                 Gul-Biavan, Guli-Avan, Golub-Yavan, Kappas, Kaptar, Kra-Dhan, Ksy Gyik, Mecheny, 

                 Mirygdy, Mulen, Quidili, Voita

SENEGAL:    Fating'ho

PERU:    Tarma

SOUTHERN AFRICA:    Chimanimani, Tokoleshe

SOUTHERN AUSTRALIA:    Tjangara, Yay-ho, Koyoreowen

SUMATRA:    Orang-Pendek, Sedapa

SWEDEN:    Homo ferus, Homo nocturnus, Homo sylvestris, Homo troglodytes

TIBET:    Abominable Snowman, Dzu-teh, Gin-sung, Nyalmo, Meh-teh, Metoh- kangmi, Mi-chen-po,

              Teh-lma, Thloh-Mung, Yeti

UNITED STATES:    Albawitches, Bigfoot, Chiye-tanka, Giant Elder Brother, Sasquatch, Stone Giants, 

                             The Florida Skunk Ape, Yeahoh

VENEZUELA:    Salvaje, Vasitri

VIETNAM:    Forest People, Nguoi rung, Shan-tu, Untrahom

WEST AFRICA:    Abonesi, Tano Giant, Ijime're', Se'hite'

WESTERN AUSTRALIA:    Jimbra, Lo-an, Turramulli, Yahoo, Yowie

ZAIRE:    Apamandi 


www.paranormalworld.webnode.sk