ŽRALOKY

Máloktorý tvor tejto planéty dokáže vyvolať u človeka taký pocit strachu ako žralok. Žralok biely, ľuďmi tiež nazývaný biela smrť, predstavuje vrchol potravinového reťazca. Človek si dlho myslel, že je to predátor, ktorý dlhý čas nemal relatívne rovnocenného súpera a vládol svetovým moriam a oceánom. Dnes vďaka tomu, že nám moderná technika umožnila podstatne lepšiu orientáciu pod hladinou vôd, vrátane výskumov hĺbok predtým nedosiahnuteľných, vieme, že ani žralok biely nie je neobmedzeným pánom života pod hladinou. 

 

Postupne sa nám odkrývajú aj tvory, ktoré dokážu v potravinovom reťazci dosiahnuť minimálne úroveň žraloka a prípadne týmto tvorom môže žralok biely poslúžiť i ako potrava. Tým sú myslené obrovské hlavonožce, krakatice a samozrejme veľmi inteligentné druhy dravých veľrýb dokážu vzájomne pri love spolupracovať. Dokonca i obyčajné delfíny sú schopné zdolať veľkého bieleho žraloka. Pri boji dokážu presnými zásahmi do mäkkých častí tkaniva a brucha žraloka zabiť. Je to absolútne úžasné predstavenie koordinovaných pohybov a účinná taktika boja zohraného kolektívu. 

 


www.paranormalworld.webnode.sk