LIGER

Pod pojmom Liger sa rozumie potomok leva a tigrice. Má sklon k atavizmu. Vo väčšine prípadov veľkosťou prerastá svojich rodičov a je najväčšou šelmou našej planéty. Dosahuje veľkosti poníka a váhy takmer pól tony. Na jeho veľkosti sa samozrejme prejaví, ktorý konkrétny poddruh leva a tigrice sa kríži. Kapitálne exempláre dorastajúce fenomenálnej veľkosti vznikajú skrížením leva indického a tigrice ussúrijskej. Krížením týchto šeliem dochádza k vzniku neprirodzene veľkých agresívnych hybridov, dosahujúcich dĺžky takmer 4 metrov. Majú veľmi nevypočítateľnú povahu. Samce ligra bývajú neplodné, ale samice môžu ďalej pokračovať v rodení ďalších hybridov.

Vzhľad ligra nie je jednotný, existuje tu veľká variabilnosť pri mláďatách. Obyčajne samcom rastie rozptýlená levia hriva, ale ich tvárová časť má vzhľad tigra. Obe pohlavia sú v stavbe tela ovplyvnené subtílnosťou postavy leva a majú typické levie bruchá. Ich srsť zdobí viac či menej výrazné tigrie pruhy.

 

Zaujímavé, ale zároveň alarmujúce je ich sociálne neprirodzené chovanie. Ako všetci vieme levy sú veľmi spoločenské zvieratá žijúce v skupinách s veľmi prepracovanou hierarchiou. Tigre sú po väčšinu svojho života samotári, združujú sa iba v čase párenia. A to je práve asi najväčší kameň úrazu pre ligera. Bije sa tu družnosť a samotárstvo. Samice vraj trpia značnou nervozitou, pretože sa v ich živote doslova bije leví inštinkt pre takzvaný sesterský rád a tigria nezávislosť. Určite Vás zaujíma ako vlastne komunikuje liger? Je to zaujímavé - on totiž dokáže revať ako lev ale aj „mraučať“ ako tiger. Takže v komunikácií určite nie je zas taký veľký problém.

 

Mnohým ľudom napadne myšlienka prečo vlastne došlo k pokusom o skríženie týchto šeliem a vytvorení nových foriem? V súčasnosti je táto snaha vyvolaná zvedavosťou vedcov a nebudeme si nič nahovárať, že v tom hrajú veľkú hru peniaze. Cirkus majúci vo svojom zverinci obrovského ligera je veľkou udalosťou v širokom okolí a má vypredané. Niekoľko šeliem tiež vystupovalo v cirkusovom šapitó, čo Vám dokazuje niekoľko fotografií. ZOO chovajúca ligera je populárna a tiež z jeho chovu veľmi profituje. V 80. - 90. rokoch minulého storočia existovalo niekoľko ZOO, ktoré tento v podstate reklamný ťah používalo. V dnešnej dobe je už veda proti vytváraní týchto hybridov a ich chov je veľmi vzácny. Niekoľko posledných hybridov zvaných liger je v súčasnej dobe v súkromných chovoch v Saudskej Arábii.

 

Vznik týchto hybridov v prírode je absolútne vylúčený. Relatívne možnou krajinou k existencii oboch druhov v jednom prostredí je starodávna Ázia a súčasná časť Indie. Avšak oba druhy šeliem sú v prírode nezmieriteľnými nepriateľmi. Lev má ale vždy veľkú výhodu, ktorú mu poskytuje svorka. Takže tiger sa jeho svorke radšej vyhne oblúkom. Medzi druhmi panuje veľká územná rivalita, ktorá platí pri všetkých šelmách nie len u mačkovitých. V prípade, že sa leviej svorke stratí mláďa, vždy ho iný predátor zabije. Vedie ich k tomu snaha redukovať stav konkurenciu v prostredí. V prípade možnosti plodenia hybridov v prírode ide o skutočne nemožnú myšlienku. I keď počuť i názory, že v stave absolútneho vymierania šeliem, by relatívne mohlo prísť k vzniku nového druhu...ale u dravých šeliem je to nezmysel. 

 

MALÁ HISTÓRIA ZRODENIA LIGRA

 


www.paranormalworld.webnode.sk